Privacyverklaring Femke Kuiper

Bezoek je mijn site, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je bij mij een training volgt.

Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

 • Voor- en achternaam.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je mij geeft.
 • Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals:
  • De naam van de browser die je gebruikt.
  • Het besturingssysteem dat je gebruikt.
  • De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt.

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?

Grofweg heb ik twee redenen waarvoor ik je persoonsgegevens nodig heb. De eerste reden is dat ik ze gebruik om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. De tweede reden is dat ik ze gebruik om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.

Wat doe ik niet met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

 • De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.
 • De nieuwsbriefsoftware, voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief.
 • Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.
 • Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten of ik ben daar nog mee bezig.

Wat doe ik met mijn nieuwsbrief?

Via mijn site kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief of voor een ander – gratis – product. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruik ik een dubbel opt-in systeem. Dit betekent dat je na je aanmelding een extra e-mail krijgt op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. In deze mail vraag ik je om je toestemming te bevestigen. Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden.

Daarnaast plan ik soms e-mails in die je automatisch ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een (gratis) product van mij.

Wat doe ik met Google Analytics?

Op mijn website zijn cookies geplaatst door Google Analytics.

Met die gegevens kan ik het bezoek- en klikgedrag op de website analyseren. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en ik maak geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:

Heb je je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.

Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.

Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.

Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en heb passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via femke@femkekuiper.nl

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je kunt je persoonsgegevens altijd inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief. Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek.

Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem contact op met me op via femke@femkekuiper.nl.